Opera Singer Andrea Szantos

Reviews

Bartók: Duke Bluebeard´s Castle

MÜPA - Budapest 10th of February

Senza sangue the ideal partner to Bluebeard’s Castle in sensational Hungarian double bill

David Smythe -Bachtrack

"In a captivating dramatic and physical performance, Szántó's sensuously charged voice in its lower register opened up astonishingly to high drama when secrets were revealed as the last door opened and there was no escape. ...The performance became more violent, intimate and highly charged, the pair kissing passionately and literally rolling on top of each other onto the floor in the Secret Garden like seasoned lovers."

https://bachtrack.com/review-senza-sangue-bluebeard-eotvos-mupa-budapest-february-2018

 

Varga Péter - Népszava

"..Judit akarata döntö, akit Szántó Andrea valódi drámai erövel jelenit meg. Mondhatjuk: ez az elöadás az övé volt."

http://nepszava.hu/cikk/1152581-tobb-mint-zenes-eloszo

 

Kondor Kata - Operavilag.net

"Szántó Andrea is egészen magával ragadó produkciót nyújtott, valószínűtlenül sötét mélységei, rebbenékenysége, izgalmas színpadi egyénisége kiemelte karakterének mitologikus vonásait. Nagy öröm, hogy a kiváló énekesnőt mostanában gyakrabban hallhatjuk itthon."

http://operavilag.net/kiemelt/osszekotozve/

 

Alessandro Cammaranno - Le Salon Musical.it

"..., a fargli da contraltare la Judit ricca di accenti e di colori disegnata da Andrea Szántó."

https://www.lesalonmusical.it/budapest-la-ricerca-della-verita-nel-dittico-perfetto-eotvos-bartok/

 

Zoltán Kocsis(1952 - 2016)pianist, cunductor, composer said about Andrea Szántó:

"Elmondok mindent" - Kocsis Zoltán betegségéröl, gyógyulásáról 2012 dec

https://zene.hu/20121212_kocsis_zoltan_oszinten_a_betegsegerol_elmondok_mindent"Én inkább a két énekesre összpontosítottam A kékszakállú herceg váránál. Tetszett, hogy ennyire eltértek a karakterek. A szilárd lábakon álló, sokat tapasztalt Kékszakállúhoz olyan Judit illik, mint Szántó Andreáé, aki negyedszer is képes kimozdítani a férfit a nőnélküliség állapotából."

"I was focusing more on the two singers at the Duke Bluebeard 's Castle. I liked the two characters being so different.  The Judith, like Andrea Szántó´s fits the  experienced ,solid standing Bluebeard , her Judith is  able to shake him out the fourth time from the status of without-womanhood."

 

Kocsis Zoltán privát levele Szántó Andreának, miután életmentö mütétje miatt nem vezényelhette a közös Kékszakállú herceg várát, 2012.dec.12

Zoltán Kocsis´s privat letter to Andrea after his emergency operation causing not to be able to conduct the joint Bartók´s Duke Bluebear´s Catle concert in Budapest, 12.12.2012

"Háromszor is meghallgattam a 25-i koncertet a MŰPA által rendelkezésemre bocsátott webcast-ról készült DVD-ről."...
"Igenis, ilyen, ennyire sokrétű, árnyalt jellemű Judit kell, hogy szembeszegülhessen a Kékszakállú látszatreményekbe és érzelmi sztereotípiákba burkolt megcsontosodottságával. Magam is úgy képzelem, hogy az idealista menyasszony ez alatt a szűk óra alatt válik mindazzá, amit gyűjtőfogalommal A NŐ-nek nevezünk (hadd ne soroljam a karaktereket). Akit – a számtalan szerep eljátszása után – már csak a lényeg érdekel, aki már az ötödik ajtó felnyitása után tisztában van azzal, hogy a párhuzamosok a végtelenben sem találkozhatnak. Megkockáztatom, hogy csak egy ennyire heterogén Judit képes arra, hogy a lehető leghamarabb előhívja a Kékszakállúból valódi énjét. Többszöri meghallgatás után is úgy éreztem, hogy a „Kékszakállú, szeress engem.” hangvétele már a méltó ellenfélé, csírájában hordozza mindazt, ami aztán a „Nyisd ki a hetedik ajtót!” quasi parancsában kulminál.
..​Külön tetszett, hogy nem az éneklés, hanem a szerepformálás irányába vitted az alakítást, hogy pl. nem áldoztad fel a hiszterikus/neutrális/döbbent pillanatokat a bel canto oltárán.
..Egyszóval: GRATULÁLOK és boldog vagyok, hogy legalább hallhattam az előadást. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam mindezeket – és még sok mást – személyesen elmondani, lehetőleg művészileg, a zenei szubsztanciával hitelesítve. De őszintén remélem, hogy még nem szalasztottunk el semmit."
 


"I've been listening 3 times the 25th Concert on DVD for a webcast made for me available by MŰPA."...
"This is why I liked so much what I saw on the video. Yes, exactly, such a diverse, colourful layered Judith-character able to withstand the blurry-hoped, and  in  emotional  stereotype wrapped, confirmed bachelor Bluebeard. I  imagine that the idealistic bride during this tight hour becomes of everything that is called THE WOMAN (let me not detail the characters). Who is - after playing countless roles-   just interested in the essence; for who is clear after the opening of the fifth door, that paralells can not meet in the infinite. I take the risk that only such a heterogeneous Judit is able to bring out as soon as possible the true self of Bluebeard . After several listening, I felt that the tone of "Bluebeard, love me!” is already a worthy  parter´s,  holding the seed of the culminated demand : "Open the seventh door!"
..I was particularly pleased that you shaped the role in the direction of portrayal and you did not sacrifice the hysterical / neutral / astonishing moments on the altar of bel canto.
.. In one word: CONGRATULATIONS and I'm happy to hear at least the performance. I'm so sorry I couldn’t tell you all of these - and much more - personally,  artistically explained  the authentic musical substance. But I honestly hope we have not missed yet anything!"

 

Béla Bartók: Duke Bluebeard´s Castle

Premiere 7.10.2016  at Art´s Palast Budapest

http://www.unikornis.hu/kultura/20161010-a-kekszakallu-herceg-vara-bartok-bela-szanto-andrea-bretz-gabor-mupa.html
Kling József

Amúgy ha Szántó Andrea énekli Juditot, akkor nekem, ha esik, ha fúj, ott a helyem az előadáson. Ezt négy évvel ezelőtt megfogadtam, és eddig, lekopogom, sikerült betartanom.
Nekem ő a legjuditabb Judit, egy Juditissima. Az általa megformált nő nem elvont szimbólum, nem a nagybetűs nő, hanem valódi személyiség. Nem hisztérika, nem energiavámpír, a férfit nem az önmegvalósítása eszközeként kezeli. Ő az, akivel az egész dráma valójában megtörténik. Ő az egyetlen, aki áldozatot hoz, és áldozattá válik. Elhagyta apját, anyját, testvérét, sőt a vőlegényét is. Leszámol minden hagyománnyal, felrúgja a legszentebb családi kötelékeket, kilép a Mátrixból, hogy megkeresse önmagát.

És bár a szeretete végül minden ajtót kinyit, Kékszakáll csak elszenvedni tudja, megérteni és befogadni nem. Mert csak önmaga megmerevedett maszkjába szerelmes. Ő csak egy lepkegyűjtő, és Judit az utolsó, noha legkülönlegesebb pillangó a gyűjteményében.
Szántó Andrea nemes mezzója az elmúlt négy évben, amióta ismerem, még jobban kinyílt az alsó és a felső regiszterek felé. A mélyben bronzosan zeng, ugyanakkor érzékien puha, sötét, démoni erotikával telített. Magas hangjai drámaian szikráznak, és a legdrámaibb sikoly sem hat mesterkéltnek a szájából.
Már amikor először láttam-hallottam Bretz Gábort Szántó Andrea oldalán, azt gondoltam, ennél eszményibb Bartók-páros nincs. És tényleg nincs. Régóta keresem az abszolút Kékszakállút, velük, bennük megtaláltam. Ezt most lemezre kellene venni, így, ahogy van, Kocsis Zoltánnal, aki a Nemzeti Filharmonikusokkal gyönyörűen egyensúlyozott a kamarai plaszticitás és a földrengést kiváltó monumentalitás között.

"Otherwise, if Andrea Szántó sings Judit- then for me, if it falls or blows out there,- my place is in the performance. I made a resolution four years ago, and so far I've managed to keep it. "
"She is the most legitimate Judit for me, a Juditissima. The woman , as she has formed is not an abstract symbol, not a capital letter WOMAN, but a real personality. Not a  hysteria, not an energy vampire, does´nt treat the  man as the  means of self-realization. She is the one with whom the whole drama actually happens. She is the only one who makes a sacrifice and becomes a victim. She left his father, mother, brother, and even his bridegroom. She wipes out  all the traditions, brakes the most sacred family bonds to exit the Matrix to find herself. "…
"And though her love finally opens all doors, Bluebeard can only suffer, but can not understand and accept it. Because he's in love with his own stiffend mask. He's just a butterfly collector, and Judith is the last but most distinctive butterfly in his collection.
Andrea Szántó´s noble Mezzo -in the last four years, since I know her- opened even more to the lower and upper registers. In the deep bronzed, but sensually soft, charged with dark, demonic erotic energies. Her high register is dramatically sparkling, and even the most dramatic scream sound natural on her voice.
When I first saw and heard Gábor Bretz on Andrea's Szántó´s side, I thought there was no better Bartók-Pair like them. And really its true. I've been searching for the Absolute Bluebeard for a long time: with them, in them I found it. This should now be recorded as it is with Zoltán Kocsis, who conducted  the National Philharmonic Orchestra beautifully balanced between chamber plasticity and earthquake causing monumentality."

 

https://bachtrack.com/review-bluebeard-miraculous-mandarin-mupa-budapest-october-2016
By Julien Hanck, 10 October 2016
Bartók double bill at Müpa: Bluebeard’s Castle in its uncontrived, uncontaminated, original glory!

"Szántó’s ravishing mezzo-soprano and hot-blooded lyricism filled Müpa with ease. It was so gorgeous that I felt a lump in my throat during the coda, a moment in which the music achingly wades through heavy water, until it bridges the gap between sound and silence."

 


http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=4298
CAFe Bartók
Két fesztiválest (meg egy másik)
Szerző: Farkas Zoltán
Lapszám: 2016 november

"Bretz Gábor és Szántó Andrea ideális választás a bartóki-balázsi, századfordulós héjanász két szerepére.
Formátumos alakítás. Akárcsak Szántó Andreáé, aki gyönyörű hang birtokosa, s magabiztosan veszi Judit szólamának akadályait. Nemcsak amagasságot birtokolja, de a vivőerőt is, és minden fekvésben kiegyenlítetten szól."

"Gábor Bretz and Andrea Szántó are the ideal choices for the two roles of the turn of the century hawk-mating drama of  Bartók-Balázs.
Prestigious portrayal, like Andreas Szántó´s, who is the owner of a beautiful voice and confidently takes the hurdles of Judit's  part. Her voice  possesses not only the top ,but also has the carrier power and balanced in every register."

 

http://www.zene-kar.hu/tartalom/nemzeti_filharmonikus_zenekar_-_2016_oktober_7_/504
Kovács Ilona

"Szántó Andrea és Bretz Gábor kiválóan formálták meg karakterüket. Nemcsak énekesi, de színészi teljesítményük is magas színvonalú volt


"Andrea Szántó and Gábor Bretz portrayed their characters very well. Not only their singing, but their acting performance was also of a high standard."

 

http://www.sugopeldany.hu/2016/10/judit-szeress-sohse-kerdezz.html
Kovács Alexandra

"Bretz Gábor mint Kékszakállú, Szántó Andrea pedig mint Judit lépett színpadra. Érezni lehetett a feszültséget közöttük, a hatalmas érzelmi hullámzást, összhangban voltak egymással és a zenekarral is."

"Gábor Bretz as Bluebeard, and Andrea Szántó as Judit were on stage. We felt the tension between them,  huge emotional fluctuations, in line with each other and with the orchestra."


 

Thomas Ades: The Tempest Premiere 21.05.2016    Hungarian State Opera House Budapest

 

Opera Portál - Péter Zoltán www.operaportal.hu 19.05.2016

http://www.operaportal.hu/kritikak/item/40982-prospero-mag%C3%A1nyoss%C3%A1ga

" Az est nagy meglepetése a budapesti közönség számára eddig jobbára ismeretlen Szántó Andrea volt Miranda szerepében. Kellemes hangszinü, hajlékony mezzója végig érzelemgazdagon és kiegyenlítetten szólt."
 
"The big surprise of the evening was Andrea Szántó in the role of Miranda who is unknown to the Budapest audience. Her supple Mezzo-soprano voice is euphonic, even sounding and full of emotions throughout the performance."
 
 

Bartók Rádió, Új Zenei Újság - Péteri Lóránd 28.05.2016

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2016-05-28_11:00:00&ch=mr3

" Én például nagyon örültem annak, hogy megismerhettem Szántó Andrea éneklését. Ö az a mezzoszoprán , aki Miranda szerepét formálta és egy nagyon szép, melegséget sugárzó homogén hang és egy jó vivöerejü hang, amihez társult- én úgy gondolom- egy átélt és belsövé tett szinpadi játék."
 
" I am very happy to get to know the singing of Andrea Szántó. She is the Mezzo-soprano, who performed the role of Miranda. Her voice is beautiful, homogenic, radiates wamth and carries well over the orchestra. This is paired with - as i feel- an intense and very authentic role play."
 

Bachtrack.com - Alexandra Ivanoff - 24.05.2016

https://bachtrack.com/review-ades-the-tempest-hungarian-state-opera-may-2016

"Andrea Szántó played Miranda effectively as an energetic teenager, albeit with the plummy sound of a mature woman."
 

Der neue Merket 28.05.2016 - Harald Lacina

http://der-neue-merker.eu/budapest-staatsoper-the-tempest-von-thomas-ades-neuinszenierung

"Andrea Szántó überraschte als Prosperos Tochter Miranda mit ihrem weichen, luftigen Sopran."
 
 
 

Béla Bartók: Duke Bluebeard´s Castle 17.December 2014 Kiev - National Symphony Orchestra of Ukraine

Conductor: Kirill Karabits

Music-Review Ukrain  Read full review

"Quiet rightly Hungarian singers were invited to sing Judith and Bluebeard.
They are thrilling and young, performing in such way, that looking at them it is easy to believe that they are violently in love. Both were magnificent.
Dramatic mezzo-soprano Andrea Szanto - soloist the National Theatre of Mannheim. Bass-cantante Krisztian Cser -  with a repertoire of  fifty opera roles from thirty composers and dozens of oratorios."

 

Béla Bartók: Duke Bluebeard´s Castle 14.December 2012 - Toulouse - BFZ Iván Fischer

Culture31  -  15.12.2012  - Gil Pressnitzer

"Judith by Andrea Szántó has been superb, both alternating moments of seduction, the moments of terror, moments of jealousy and curiosity destructive. Her voice never covered by the orchestra, allowing a beautiful and touching impersonation of the role."

"Andrea Szántó en Judith aura été superbe, alternant aussi bien les moments de séduction, les moments d'effroi, les moments de jalousie et de curiosité destructrice. Sa voix, jamais couverte par l'orchestre, permettait une superbe et émouvante incarnation du rôle."

 

Classictoulouse.fr   - 17.12.2012  -  Serge Chauzy

"The two characters in the foreground are beautifully played by the bass Istvan Kovacs (replacing the prevented Béla Perencz) and mezzo-soprano Andrea Szántó. Judith burning like a torch, throwing her demands, requirements with the conviction that animates amorous despair."

"Les deux personnages, au premier plan, sont magnifiquement incarnés par la basse Istvan Kovács (qui remplace d'ailleurs Béla Perencz empêché) et la mezzo-soprano Andrea Szántó. Judith brûle comme une torche, projetant ses demandes, ses exigences avec la conviction du désespoir amoureux qui l'anime."

Utmisol.fr  -  16.12.2012    -  Danielle Anex-Cabanis

"La richesse de la musique est servie à merveille par un orchestre en grande formation, en parfaite symbiose avec son chef, tandis que les deux solistes offrent une prestation magnifique. La jeune mezzo est bouleversante dans cette marche autodestructrice pleinement acceptée, tandis que le personnage de Barbe-Bleue, bien loin du monstre sanguinaire du conte originel, illustre subtilement l'enchaînement à une fatalité qu'il ne peut ni ne veut rompre, dès lors qu'il ne parvient pas à retenir Judith dans sa recherche de la vérité.


 

Béla Bartók: Duke Bluebeard´s Castle 9.&10.&11.December 2012 - Budapest - BFZ Iván Fischer

Figaro.postr.hu - Kling József 12.12.2012

"The two soloists, Andrea Szántó and Béla Perencz performed the best ever couple in the latter on Sunday evening."..
"The noble baritone of Béla Perencz perfectly matches the sensitive-sensual mezzo of Andrea Szántó. Both of them are wounded, Bluebeard and Judit, as are we all. They are searching for intimacy and unconditional love in each other, something that nobody has been given."..
"Iván Fischer managed to elicit all the aspects, all the fine colours and details of being Judith from Andrea Szántó. In the beginning she is a scared young girl full of curiosity, longing for devotion."..
"Andrea Szántó shows us the shutting up process with such astonishing power, artistic talent and vocal bravura that it is no exaggeration to claim she is the greatest Judith of our times."

"a két szólista, Szántó Andrea és Perencz Béla minden idők legjobb sorspárosát alakította vasárnap este."..
"Perencz Béla nemes baritonja méltó párja Szántó Andrea érzékeny-érzéki mezzójának. Mindketten sérültek, Kékszakállú és Judit, ahogy azok vagyunk mindannyian. Az intimitást keresik egymásban, a feltétlen szeretet, amit senki nem kapott meg."..
"Szántó Andreából Fischer Iván a juditság valamennyi árnyalatát előcsalogatta. Kezdetben megszeppent kislány tele kíváncsisággal, az odaadás iránti vággyal."..
"… a kislányból lassan nővé érő Judit nőiessége és vonzereje teljében már csak a kétségbeesésnek tud hangot adni, míg Kékszakállú belőle is bábut farag."… "Szántó Andrea a bebábozódás folyamatát olyan döbbenetes erővel, színészi képességgel és vokális tudással valósítja meg, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, korunk legnagyszerűbb Juditját halljuk."

Opera-Világ.hu -Bóka Gábor 14.12.2012

"Annál inkább meggyőzött Szántó Andrea Juditja: szeptemberi fellépéséhez hasonlóan változatlanul vonzónak találtam a szerep vokális megformálását, a hiánytalan és árnyalt éneklést, és fejlődésként értékeltem a koncertkörülményekhez való fokozottabb alkalmazkodást."
"Felsőfokú karmesteri–zenekari produkció és minden ízében élményt adó Judit-alakítás "
  

Béla Bartók: Duke Bluebeard´s Castle 25.September 2012 - Budapest

Opera-Világ.hu - Bóka Gábor 05.10.2012

"I heard Andrea Szántó last time in 1998, in the role of the page in Salome.  Although this occasion left positive impressions on me, it provided insufficient information about her art.  The singer, who has been the member of the National Theater at Mannheim over a decade, appeared as an initiated presenter of the role of Judith on the stage of the Palace of Arts . She introduced her passionate, in the big man-woman-duel, always initiative taking Judith for the Hungarian audience . From time to time during the performance we might have thought that she felt that the concert environment was not sufficient for expressing her wide range of emotions; she would have prefered to act on a theater stage. Of course, this does not mean that her interpretation- as far as the vocal aspect of her performance is concerned - was unsatisfactorily, quite the contrary: it was an artistic delight.
Each and every sound of this delicate part was performed without a glitch (including the frequently omitted cry at the fifth door). Her voice, this bright mezzo-soprano, with a sufficient dramatic color, convinced me that Andrea Szántó should have more opportunities in the Hungarian opera scene."

Figaro.hu - Kling József 26.10.2012

"In the reading of János Kovács, the Bluebeard is a real music drama; this fact has been clear from the first note. If Géza Fodor was alive, he would love this performance, the suggestive play of the National Philharmonics, full of rich nuances as well as the interpretation of the two soloists,  Andrea Szántó and Gábor Bretz."
"The leading role is unmistakable Judith. Andrea Szántó is really striving to love. She puts into action every shade of her voice, the tragic cry and the purring erotic. She is sensitive and attentive.  The demanding tone is missing from her voice; she never becomes hysterical or obstinate.
She knows that love means understanding. Perhaps the word "love" is nowhere else so essential in the Hungarian literature than in this piece. Alas in vain, for Bluebeard is capable being only a passive lover;  love does not change his life and does not make it more interesting,better or richer - as András Feldmár would express it.
Finally Judit is transformed into a monument of love: the monument of love without fulfillment. ."

Saint-Saens: Samson and Dalila - Concert B-Premiere 9.November 2011

Der Opernfreund - Online magazin - Manfred Langer

(Headline:) "Dalila" Szántó und das Mannheimer Opernorchester begeistern

"Aber diejenigen welche gekommen waren, konnten einen sehr nachhaltigen und eindrücklichen Musikabend erleben."

" In der B-Premiere sang die Zweitbesetzung. Dabei gab Andrea Szantó ihr Rollendebut als Dalila - und wie !
Als einzige bekam sie ein szenisches Attribut: ein rotes Kleid, in welchem sie allein durch ihre Erscheinung wie eine orientalische Schönheit verführerisch wirkte,
wozu Gesangskunst vom Feinsten kam, als ob diese Rolle für sie geschrieben worden sei: erotisch ihre betörende Mittellage und leuchtend die Höhen bei bestem Stimmsitz.
Sie allein war den Besuch des Abends wert und bekam neben dem Orchesterchef zu Recht den meisten Beifall."


Die Rheinpfalz 12.11.2011 - Gabor Halasz

(Headline:) PERFEKTE VERFÜHRERIN
Andrea Szanto in "Samson und Dalila" in Mannheim

"..Die von Alois Seidelmeier dirigierte Auffuehrung hinterliess einen geschlossenen Eindruck.

Zuerst zu Andrea Szanto, der eine einwandfreie und überzeugende  Leistung zu bescheinigen ist. Sie schenkte erlesene Mezzosoprantöne der alttestamentarischen Verführerin und Verräterin. Ihre warmgetönte Stimme klang durchweg ebenmässig, bei vorbildlicher Linienführung, die Register wurden stets nahtlos miteinander verbunden, was besonders bei der Auftrittsarie aufmerken liess. Sängerisch war Andrea Szanto diesmal also unanfechtbar und erwies sich zudem als kultivierte Stilistin."

Il cavaliere della rosa - grandopera.wordpress.com 29.December 2011

"Si tratta di un'esecuzione estremamente buona, soprattutto per merito del mezzosoprano ungherese Andrea Szántó, che ho invece ritrovato timbricamente fascinosa e interprete molto efficace. "

Eröffnungskonzert Nationaltheater Mannheim

18. September 2011 Aria of Dalila " Mon coeur súovre a toix" - Samson and Dalila

Neue Merker 12/ 2011 - Gerhard Hoffmann

"Alljährlich eröffnet das Nationaltheater Mannheim die neue Saison mit einem Opernkonzert.
In absolut herausragender Qualität profielirten sich besonders Andrea Szanto (nach 2 jährigen Babypause wieder zurück im Ensamble) mit dem Bekenntnis der Dalila "Mon coeur s´ouvre" - vokal wie optisch die erotische Verführung pur.
Samten dunkel klang ihr sinnliches Timbre - welcher Mann im Saal hätte dieser Traumfrau nicht freiwillig sein Haupthaar geopfert?"

Rhein-Neckar-Zeitung 22.09.2011 - Gerd Kowa

"Glänzend, schoen un herzergreifend waren die Arien
"Mon coeur s'ouvre a ta voix" aus Saint -Saens Oper Samson und Dalila mit der Mezzosopranistin Andrea Szanto und ..."

Mannheimer Morgen 20.09.2011 - Stefan D. Dettlinger

"und Andrea Szanto(zwei Jahre Pause) begeistert mit einem geheimnisvoll-düsteren "Mon coeur s'ouvre a ta voix" ..

Die Rheinpfalz 21.09.2011 - Gabor Halasz

"Bemerkenswerte vokale Qualität zeigte ausserdem Andrea Szanto in der "Kussarie" der Dalila.."

Review of Scottisch Opera´s new Carmen production September 2010.

Opera-Britannia - Kelvin Holdsworth 26.Sept 2010

"Unfortunately it is not that long since Scottish Opera's last Carmen and the memory of Andrea Szántó sizzling on stage four years ago lingers long in the memory.
Ms Szántó left no-one in any doubt what all the fuss was about. "

Schloß in Flammen (open-air operagala in Schwetzingen) 26.July 2009

Mannheimer Morgen - 28. July 2009 - W.Brunst

"Nicht einmal .. der Querschnitt durch Rossinis "Barbier von Sevilla" zu Konzertbeginn konnten das Publikum zu nennenswerten Beifalssstürmen hinreißen.
Nach dem elegant musizierten "Tanz der Stunden" ..sorgten erst Ausschnitte aus Verdis "Don Carlo" für Mannheimer Opernstimmung. Der kurzfristig eingesprungene Bassist Randall Jakobs überzeugte mit König Philipps Klage "Ella giammai m´amo", Andrea Szántó erst recht mit der hochdramatische Arie der Prinzessin Eboli "O don fatale".

Donizetti: Maria Stuarda - B-Premiere 14. January 2009

Die Rheinpfalz 19.January 2009 - Gabor Halasz

"Mit überaus klangvollem Mezzo von großer Durchschlagskraft und hellem metallischem Glanz gab dagegen Andrea Szántó die Partie der Elisabeth.
Ihre ureigene vokale Domäne dürften freilich Verdi und der Verismo sein.
Auf jeden Fall sang sie aber ihren Donizetti mit dramatischem Aplomb und deutete auch gestisch und mimisch die Bühnensituationen an."

Der Neue Merker 02/2009 - Gerhard Hoffmann

"Brillant setzt Andrea Szántó mit vokaler und darstellerischer Leidenschaft prägnante Akzente: Sie prunkt mit dramatischen Höhen und klangvollen unteren Registern."

Rossini: Petite Messe (Alto solo) at Christuskirche Mannheim 6&7. December 2008

Die Rheinpfalz December 2008 - Gabor Halasz

"gestalterische Intesität, exquisite Mezzoqualität."

Mannheimer Morgen 10.December 2008 - Monika Lanzendörfer

"Inbrünstig singt die Altistin Andrea Szántó ihre Partien im Credo
und das "Miserere nobis" in Agnus Dei."

Gala performance Cavalleria rusticana/Pagliacci with José Cura & Carlo Guelfi 23.Nov.2008

Die Rheinpfalz 25. Nov.2008 - Gabor Halasz

"Mit sehr ansprechenden Leistungen warteten die hauseigenen Sänger Marina Ivanova (Nedda) und Lars Moller (Silvio) in "I Pagliacci"  und vor allem Andrea Szántó als Santuzza in der "Cavalleria" auf."

Carmen renewal "jump in" at the Operahouse Wiesbaden 18.October 2009

Wetterauer Zeitung 20.Oct.2009 - Olga Lappo-Danilewski

"Nicht wie ursprünglich angekündigt war Ute Döring in der Titelrolle dabei, sondern Andrea Szanto, die mit überzeugender Erscheinung, brillantem Spiel und metallischem Timbre im Mezzosopran genau den Charakter der männerfaszinierenden Außenseiterin traf."

Bizet: Carmen at the Open Air Festival at Schwerin "B"- Premiere

- the press was not present, no reviews -

See portrets and articles:

http://www.svz.de/mecklenburg-vorpommern/artikeldetail/article/111/carmen-hat-so-viele-farben.html

http://www.svz.de/lokales/schwerin/artikeldetails/article/217/die-ungarische-carmen.html

http://www.dooyoo.de/veranstaltungen-national/schweriner-schlossfestspiele/1193361/#rev


Schweriner Volkszeitung 21.July 2008 - Leseforum
Zu: "Carmen" auf dem Alten Garten - Dr.Dagmar Köpke,Schwerin

"Eine Augenweide und ein Ohrenschmaus

Ich war am 10.July unter den Besuchern der Aufführung.
Leider war der Abend total verregnet.
Es war nicht einfach nur Regen, es hat geschüttet!
Deshalb mein Lob und meine Anerkennung für die Leistung
und Spielfreude.
Die "Carmen", gespielt und gesungen von Andrea Szántó - sie war grossartig, eine Augenweide und ein Ohrenschmaus."

Puccini: Il trittico - A&B Premiere at the Nationaltheatre Mannheim 8. and 12. March 2008

www.Opernnetz.de March 2008 - Frank Herkommer

"Andrea Szántó in der Rolle der Zia Principessa die Idealbesetzung.
Sie beeindruckt stimmlich wie in der Körpersprache.
Um als komische Alte in der Rolle der Zia im Schicchi das Publikum zu Begeisterungsstürmen anzufachen."

Mannheimer Morgen 14.March 2008 - Waltraut Brunst

"Glänzende Protagonisten
Im Zentrum beider Premierenabende standen vor allem zwei Protagonisten.
Andrea Szánto, die Stadtstreicherin Frugola ... gab in der B-Premiere auch dieser Rolle eine pikante Note.
Daneben zwei vokale und darstellerische Kabinettstücke von hohem Rang: in "Suor Angelica" eine Principessa von schneidender Kälte und in "Gianni Schicchi" eine durchgeknallte unwürdige Greisin der komödiantischen Extraklasse. "

Rhein-Neckar-Zeitung 10.March 2008 - Matthias Roth

"Herauszuheben aus dem großem Ensamble sind aufgrund ihrer besonderen sängerischen Leistungen .. Andrea Szántó als Principessa im mittleren und leicht überzogenen Zita ("Golden Girls") im Schlußstück.."

Scala April 2008 - Ingo Wackenhut

"Was wir schon einmal verraten können, ist, dass Andrea Szanto eine mondäne (wenn auch erstaunlich junge) Angelica-Tante und totkomische Dame Edna-Zita ist."

Stuttgarter Zeitung 11.March 2008 - Markus Dippold

"Auch musikalisch hinterlässt diese letzte Opernstunde in Mannheim den stärksten Eindruck, da her ein vorzüglich aufeinander abgestimmtes Ensamble agiert, aus dem darstellerisch Andrea Szántó als groteske Alte herausragt."

Mannheimer Morgen 10.March 2008 - Stefan M. Dettlinger

"Viele andere sind erwähnenswert: ..,
Andrea Szántó als eiskalte Zia Principessa ("Angelica"), mehr aber noch die vollkommen verrückte Zita ("Schicchi"), .."

Puccini: Madama Butterfly - Gala Performance at the Nationaltheatre Mannheim 24.Febuary 2008

Mannheimer Morgen 26.Febuary 2008 - Alfred Huber

"Höchst bemerkenswert (und zwar nicht nur am Rande!) schließlich die Beiträge der Mannheimer Sängerinnen und Sänger: Andrea Szántó überzeugte (dies auch darstellerisch) als rührend besorgte Dienerin Suzuki;"

Die Rheinpfalz 26. Febuary 2008 - Gabor Halasz

"Ausgeprägte gestalterische und schauspielerische Akzente setzten dagegen die beiden auch sängerisch erstklassigen Mannheimer Ensamblemittglieder Andrea Szántó als Suzuki und Thomas Berau als Konsul Sharpless."

Puccini: Il Tabarro - Frugola at the Frankfurt Opera House 14. Febuary 2008

Kultura Extra Online Magazin - feuilleton - 20.Febuary 2008 - Wolfgang Hoops

"Andrea Szánto gibt dazu eine kokett-lockere Lumpenphilosophin Frugola,"

Verdi: La forza del destino Performance on the 22. November 2007 - Mannheim

OPERAPOINT. Zeitschrift für Opern&Konzerte 26.Nov.2007 - Laura Schmitz

"Zu erwähnen bleibt überdies die nicht unerhebliche Rolle der Zigeunerin Preziosilla, die die Mezzosopranistin Andrea Szántó gesanglich wie schauspielerisch überzeugend darstellt. Ihr Rataplan mit dem durchweg souveränen Opernchor, ist durch perfekte Abstimmung zwischen Solistin und Chorsängern eine Freude."

Rossini: La scala di seta Premiere at the National Theatre Mannheim 21. October 2007

www.Opernnetz.de October 2007 - Frank Herkommer

"Andrea Szántó gibt Lucilla eine wundervoll durchtriebene, Ohnmachten auf Bestellung produzierrende Charakteristik, wobei ihr unverwechselbahres
Timbre, stimmliche Sicherheit und Glanz die Rolle enorm aufwerten."

Mannheimer Morgen 23.October 2007 - Stefan M. Dettinlinger

"Da ist die Sache von Andrea Szántó, deren affektierte Lucilla ein Genuß in Bild und Ton ist, wie immer also."

Lalo: Fiesque premier at the National Theatre of Mannheim 16.06.2007

Das Opernglas September 2007 - L.-E. Gerth

"Julie, Ganettinos Schwester, verlieh Andrea Szántó mit rauchigem und sehr fassettenreichem Timbre Züge einer Femme fatale."

Magazin Mitbestimmung 6 / 2007 - Udo Pacolt

"Großartig die Sängerinnen Andrea Szántó als Julie (mit dramatisch gefärbtem Mezzosopran) und Galina Shesterneva als Leonore (mit lyrischem Sopran), die sowohl stimmlich wie auch schauspielerisch voll überzeugten."

Opernwelt 8 / 2007 - Thomas Rothkegel

"Mannheim glänzt - wie zu erwarten - mit einem ausgezeichneten Sänger-ensamble."
"Dafür überbieten sich die beiden Damen, Galina Shesterneva als Fiesques Gattin Léonore und Andrea Szántó als seine Geliebte Julie, in vokalem Glanz und Bühnenpräsenz."

Mannheimer Morgen 18.June 2007 - Stefan M. Dettlinger

"Als Kontrahentin klingt Andrea Szántós Mezzo als Julie majestätisch triumphierend, selbst in der a-Moll noch hell und kokett, wie etwa im Chanson "Mon plaisir á moi".
..Was für ein Solistenensable! "

Frankfurter Rundschau 20.Juni 2007 - Joachim Lange

"..so vermochten doch vorallem zu überzeugen: Galina Shesteerneva als Fiesques Frau Leonore in ihrer Mischung aus Liebe, Eifersucht und Lady Machbeth-Ehrgeiz; und Andrea Szántó als Julie, ihre attraktive und vor aller Augen von Fiesque vergiftete Gegenspielerin, die hier mit Carmenverruchtheiten in Scene gesetzt wird."

Rhein-Neckar-Zeitung 18.June 2007 - Matthias Roth

"Glücklicherweise verhielt es sich mit den übrigen Darstellern anders, von denen Galina Shesternevas lyrisch bezaubernder Sopran (Leonore) und die funkelnde Mezzo-Vielschichtigkeit der Andrea Szántó(Julie -quasi eine Ur-Carmen) hervorstachen."

www.Opernnetz.de 20.June 2007 - Frank Herkommer

"Die beiden grossen Frauenrollen: Galina Shesterneva als, auch kostümlich, an die wahnsinnige Lady Machbeth erinnernde Leonore und die verletzte Royal Julie, die sterben muss, kaum dass sie zu lieben gelernt hatte, äußertst überzeugend interpretierend Andrea Szántó, beide überstrahlen noch einmal das durchweg gute Gesangsensamble."

Il Giornale della Musica 17.June 2007 - Stefano Nardelli

"Assai meglio le due primedonne, Galina Shesterneva focosissima Léonore e Andrea Szántó elegante Julie."

Belcanto Concert in the National theatre of Mannheim 14.10.2006

Die Pfalz & Rhein-Neckar-Zeitung, 17.October 2006 - Rainer Köhl

"Schönsten Glanz in den Abend brachte Andrea Szanto mit funkelndem, strahlendem Timbre in der brillant gesungenen Arie "Acerba volutá" ( aus Cileas "Adriana Lecouvreur")."

Rigoletto Premiere in the Nationaltheatre of Mannheim 7.10.2006

Der Neue Merker Nov.2006/Nr. 199 - Gerhard Hoffmann

"Andrea Szanto als Maddalena setzt gekonnt ihren warmen und sinnlichen Mezzo ein - die Verführung pur."

Mannheimer Morgen 9.10.2006 - Stefan M. Dettlinger

"Sparafucile (toll:Mihail Mihaylov) und Maddalena (Tonschön: Andrea Szántó) unterstreichen die exzellente Sängerleistung.

Rhein-Neckar-Zeitung 9.10.2006 - Rainer Köhl

"Bestens bei Stimme: Mihail Mihaylov(Sparafucile) und Andrea Szanto(Maddalena)."

Carmen at Scottish Opera, Premiere 25.May 2006

The Scotsman, 27. May 2006 - Kenneth Walton

"In every way, the Hungarian mezzo Andrea Szanto is a convincing Carmen.
Her flighty, gypsy looks; her dangerously flirtatious energy and a voice that opens at its throaty depths all combine to deliver a performance that is unnerving in its dazzling unpredictability and raw passion."

The Sunday Herald, 28. May 2006 - Franc Carroll

Headline: Stunning Carmen revives the Spirit of Scottish Opera "In the title role, Hungarian mezzo Andrea Szanto is stunning as the brazen, tempestuous gypsy temptress. Szanto understands the role and acts as well as sings it superbly, with no hint of vulgarity."

The Guardian, 30. May 2006 - Rowena Smith

"In this setting bursts Andrea Szántó´`s Carmen. It is not an overtly sexual performance, but it comes across as disturbingly sensual. Szanto is a magnetic presence and if she sometime overplays the vocal hardness of her fame fatale, it makes her sudden lyrical transformation in the moment when she thinks she loves Don José all more striking."

The Scottish Daily Mail, 2. June 2006 - Andy Beaven

"Carmen the wild gipsy temptress, as played by Andrea Szántó, is genuinely sexy and alluring. The come-hither charm of her acting and the power of her singing cast a seductive spell; so it´s no wonder honest soldier José falls so head over
hills in love that he sacrifices his carrier, his fiance and his mother´s love."

The Opera Critic, 13. June 2006 - Catriona Graham

"Happily, slim, dark-haired Andrea Szanto looks the part, complete with flashing eyes and a prowl like a feral cat."

Evening News, 14.June 2006 - Sandy Scott

"Ms Szanto´s Carmen was packed with exuberant energy throughout."

Evening News - Your review, 14. June 2006 - Chris Kelnar

"An exeptional evening from the first red-blooded orchestral introduction to the sultry and sexy Carmen and the tortured but finaly sang Don José."

La forza del destino - Nationaltheater Mannheim, Premiere 2.Oktober 2005

Mannheimer Morgen, 4.Oktober 2005 - Stefan M. Dettlinger

Titelbild: "Ziehet in den Krieg und rettet den Abend: die fabelhafte Andrea Szántó als Rataplan singende Zigeunerin Preziosilla.
"Die Seelen leiden. Das Geschehen bleibt statisch und starr ( es sei denn, Andrea Szántó wirbelt als kriegstreibend-Jean-d´Arc-hafte Preziosilla mit dem kompakt disponierten Chor über die Bühne und singt die Partie mit dem weitem Tonumfang
so Tonschön und beseelt wie sie die Rolle schauspielt.)"

Rhein-Neckar-Zeitung, 4.Oktober 2005 - Matthias Roth

Titelbild: "Andrea Szántó als Preziosilla (Mitte) gab in Mannheim auch sängerisch die Richtung vor,doch nur wenige volgten."
"Da legte Andrea Szántó als flintenweib Preziosilla sowohl stimmlich wie auch schauspielerisch das eindeutig überzeugendere Rollendebüt vor."

SCALA, November 2005 - Ingo Wackenhut

"Pures Verdi Glück bei Michel Deans großvormatig-farbenreichem Carlos, bei Andrea Szántós in Ton und Bild lasziver Preziosilla und Mihail Mihaylovs würdigen Gvardian."

Der Rosenkavalier - Nationalteather Mannheim 24.Januar 2005

Der Neue Merker Wien, März 2005 - Gerhard Hoffmann

"Andrea Szántó singt und spielt einen Oktavian wie aus dem Bilderbuch, rank und schlank, liebend und ungestüm,gibt sie den Quinquin, dazu bringt sie eine wundervolle Mezzostimme mit bronzener Mittellage und tadellosen Höhen. ..
Diese drei erlesenen Stimmen schmolzen zum berückenden Terzett und wurden entsprechend gefeiert."

Mannheimer Morgen, 26.Januar 2005 - Waltraut Brunst

"- den Abend gehört den so erschütternd glaubwürdig liebenden Frauen, die Hosenrolle des Oktavian in Person der rassigen, gertenschlanken Andrea Szántó (mit glutvollen Mezzo) einmal mitgerechnet."

Duke Bluebeard´s Catle - Glasgow Scottish Opera, Premiere 9.09.2004

OPERA, December 2004 & The Independent, 15.October 2004 - Raymond Monelle

"Szanto looked sumptuous in a long dress of grey silk. She was a flowing physical presence, gesturing spaciously, recoiling, submiting, kneeling, projecting courage and love with her big mezzo, rich and resonant in the lowest register. She had enough economy and restraint to render the big outbursts - her cry when she found the garden flowers dripping with blood - heart stopping.
When she joined the sad little band of former wives, sipping tea under their bridal veils, you wept."

The Times, 12.October 2004 - Robert Thickness

"Michele Kálmándi is an impassive Bluebeard, stolidly observing the pleadings of Andrea Szántó ´s Judith, variously ingratiating and needling...Szántó uses her thrillingly lush mezzo to depict the collapse of this woman who sees blood
everywhere."

The Herald, 11.October 2004 - Michael Tumult

"Judith well sang by Andrea Szanto"

Daily Telegraph, 11.October 2004 - Rupert Christiansen

"Michele Kálmándi made a laconic and lugobrious Bluebeard, strongly contrasted with Andrea Szántó ´s ardent, ingenuous Judith."

Financial Times, 12.October 2004 - Andrew Clarc

"Everything is implied: Rieti´s setting are every bit as spellbinding as the tension between Michele Kálmándi´s all-too-human Bluebeard and Andrea Szántó´s febrile, seductive Judith."

Sunday Herald, 17.October 2004 - Franc Caroll

"Mezzo-soprano Andrea Szanto is a vocally impressive and passionate Judith, bringing a certain tenderness and fragility to an almost belivable victim."

Independent on Sunday, 17. October 2004 - Anna Picard

"Szanto´s performance is more rounded; radiant, tender, cajoling, petulant, terrified, numb."

Bregenzer Festspiele 2003, Janacek: The diary of one who vanished -Zeffka

Voralberger Nachrichten, 1. August 2003 - Christina Fussenegger

"Farbenreich war die Stimme der Zigeunerin, Andrea Szántó. Die Mezzo-sopranistin hat genug von jener Ausstrahlung, mit der man bis zur letzten Reihe glaubhaft macht, dass der junge Mann vom ersten Augenblick an, als er sie sieht, bereits "verschollen" ist."

Werther, WA October 2001 - National theater Mannheim

Opernnetz.de, 18.Oktober 2001 - Prof.Dr. Franz R. Stuke

"Mit Ruben Broitmann und Andrea Szántó sind in Mannheim zwei Solisten der extraklasse zu bewundern: der eine mit aller tenoralen Emotion des leidenschaftlichen Verzichts, die andere voll sehnsuchtsvoller suche nach dem Weg ins Glück.  ..Der Beifall ist enthusiastisch! "

Herzog Blaubarts Burg, Premiere 2.Oktober 2000 - Nationaltheater Mannheim

Mannheimer Morgen, 4.Oktober 2005 - Stefan Koch

"Andrea Szántó, der Neuzugang im Mezzo-Fach, zeigt eine wunderbar farbig timbrirte, in der Höhe hell sich weitende, in der Tiefe warm und golden glänzende Stimme. Eine Premiere nach Maß also."

Frankfurter Allgemeine, 20.Oktober 2000 - Ellen Kohlhaas

"Großartig agierten und sangen die ungarin Andrea Szanto und der bulgarer Mihail Mihaylov - sie kernig eindringlich und expressiv, er mit rundem, depressiv  verschattetem Bariton."

 

Some notes

  • Carmen Lead at: the Graz Opera House, The Scottish Opera, the Schwerin Open Air Festival and the Wiesbaden Opera House.